Tajemnice Różańca Św.


Tajemnice Radosne (poniedziałek, sobota)

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa
 5. Znalezienie Pana Jezusa

Tajemnica Światła (czwartek)

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego - wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne (wtorek, piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Ukoronowanie Cierniem
 4. Niesienie krzyża
 5. Ukrzyżowanie Pana Jezus

Tajemnice Chwalebne (środa, niedziela)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP