Rozważania Tajemnic Światła


I Tajemnica Światła - Chrzest Jezusa w Jordanie

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".(Mt 3, 16-17)

Chrzest Jezusa w Jordanie nieuchronnie przypomina nam nasz własny chrzest. Przez chrzest staliśmy się nowym stworzeniem, zmazany został grzech pierworodny, obdarowani zostaliśmy życiem Bożym, powstaliśmy z grzechu do nowego życia w łasce Bożej. Na mocy chrztu powołani jesteśmy do udziału w wielkim dziele Bożej miłości dziele zbawienia człowieka.
    Przy pomocy Twojej Matki, Panie, daj mi godnie żyć rozwijając owoce chrztu św. w codziennym życiu.

II Tajemnica Światła - Objawienie w Kanie Galilejskiej

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej.. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina..." Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą... Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Taki to początek znaków uczynił Jezus. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.(J 2, 1-11)

Zaproszony na wesele Jezus, na prośbę swojej Matki, przemienia wodę w wino. W ten sposób objawia swoją boską chwałę i otwiera serca uczniów na wiarę. W ten sposób wkracza w nasze życie codzienne, które pragnie przemienić. Trzeba Go tylko słuchać.
    Maryjo pomagaj mi i wszystkim w mojej rodzinie czynić wszystko, cokolwiek nam powie Twój Syn.

III Tajemnica Światła - Głoszenie Królestwa Bożego

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!".(Mk 2,17)

Wszyscy powołani jesteśmy do Królestwa. Aby wejść do niego trzeba przyjąć słowo Jezusa. Królestwo Boże należy do ubogich i maluczkich, tzn. do tych, którzy przyjęli je pokornym sercem. Jezus zaprasza grzeszników do stołu Królestwa, wzywa do nawrócenia ukazując słowem i czynem bezgraniczne miłosierdzie Ojca w sposób szczególny w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
    Błagam Cię Panie, przez orędownictwo Matki Miłosierdzia, pomóż mi otworzyć moje serce na Twoje Słowo i dodaj odwagi w ciągłym nawracaniu się.

IV Tajemnica Światła - Przemienienie na Górze Tabor

Gdy Jezus modlił się, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego Odzienie stało się lśniąco białe... A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!".(Łk 9,29,35)

Chrystus na Górze Tabor przemienia się w obecności swoich uczniów. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Jezusa, kiedy Ojciec daje świadectwo o umiłowanym Synu wobec zachwyconych Apostołów, których wzywa, aby Go słuchali. Przemienieniem swoim Jezus przygotowuje uczniów do przeżycia z Nim męki, aby z Mistrzem doszli do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego.
    Maryjo pomóż mi zachwycić się obliczem Jezusa.

V Tajemnica Światła - Ustanowienie Eucharystii

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im... i rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana".(Mk 14,22-24)

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne. On do końca nas umiłował składając samego siebie w Najświętszej Ofierze, którą uobecniamy na ołtarzy.
    Matko Syna Bożego uproś dla mnie łaskę godnego i częstego przyjmowania do swojego serca Jezusa obecnego w Eucharystii.