Rozważania Tajemnic Radosnych


I Tajemnica Radosna - Zwiastowanie NMP

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".(Łk 1,28)

Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela. Jej pokora i prostota podobały się Bogu. W pokorze swojej była gotowa wypełnić wolę Ojca. Maryja mówi: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Po tych słowach dokonuje się cud wcielenia Słowa Bożego mocą Ducha Świętego.
    Wola Boża to pierwsza zasada mojego życia. Muszę skierować wszystkie swoje siły do jej wypełniania, szczególnie gdy mi to będzie ciężko przychodzić. Mam zawsze odpowiadać Bogu "tak"- jak Maryja.

II Tajemnica Radosna - Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona".(Łk 1,41-42)

Gdy Maryja stała się Matką Zbawiciela, udaje się zaraz do swej krewnej Elżbiety i pomaga jej w codziennej pracy. W swej posłudze roznosi wszędzie błogosławieństwo Chrystusa. Znakiem ducha prawdziwie jezusowego jest żarliwa, radosna troska o innych.
    Będę się starać być współpracownikiem w zbawczym dziele przez bezinteresowną pomoc bliźnim i unikanie nieporozumień, gniewu.

III Tajemnica Radosna - Narodzenie Jezusa

Porodziła swego pierworodnego Syna owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.(Łk 2,7)

W grocie betlejemskiej przychodzi na świat Zbawiciel. Nie ma miejsca w domach dla Świętej Rodziny. Pan przychodzi do swojej własności, a swoi Go nie przyjmują. Maryja i Józef znoszą wszystko bez szemrania i skarg. Oddają Zbawicielowi uciążliwą drogę, zapomnienie, opuszczenie, brak miłości.
    Tu w Betlejem Matka Najświętsz Uczy mnie jak mam składać ofiarę dla Chrystusa. Wszystkie braki będę znosić cierpliwie i z radością, pamiętając: trudno bogatemu wejść do nieba.

IV Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem napisane jest w Prawie Pańskim.(Łk 2,22-23)

Maryja ofiarowuje Zbawiciela w świątyni. Oto gotowe do ofiary, pełne prostoty posłuszeństwo. Całe życie Maryi jest skierowane ku Chrystusowi. Żyje posłuszeństwem woli Ojca Niebieskiego. Nie ma w Niej żadnych zastrzeżeń, nic nie czyni połowicznie.
    Uczy mnie przez to, aby być wiernym Bogu także wtedy, gdy posłuszeństwo jego Przykazaniom wymaga odemnie wielkiej ofiary. Będę wystrzegać się wszelkiego uporu, nieposłuszeństwa i grzechów języka.

V Tajemnica Radosna - Znalezienie Pana Jezusa

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Potem poszedł z Nimi i wrócili do Nazaretu i był im poddany.(Łk 2,46-51)

Z jakim bólem i troską szukała Maryja swego Syna. To, że Jezus pozostał w świątyni sprawiło jej ogromne cierpienie. Odnalazła Go jednak ku wielkiej radości.
    I ja mogę zgubić Jezusa popełniając grzech. Wtedy muszę wrócić do świątyni, zacząć się modlić i przystąpić do spowiedzi świętej. Znów będę razem z Chrystusem. On mnie będzie nauczał.
    Niech pamięć o tej tajemnicy chroni mnie od lenistwa duchowego.