Rozważania Tajemnic Chwalebnych


I Tajemnica Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.(Mt 28, 6-7)

Przed nami staje Zmartwychwstały Chrystus, Pan życia i śmierci. Jego zmartwychwstanie przypieczętowało nasze odkupienie, wykazało Jego boskość i umocniło naszą wiarę. Maryja, która na Golgocie nie zachwiała się w wierze, widzi Zmartwychwstałego Chrystusa.
    Ona doprowadzi mnie do uwielbionego Syna przez trud mojego życia, ale nie mogę słabnąć w wierze, nie mogę powracać do dawnych grzechów.

II Tajemnica Chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.(Mk 16, 19-20)

Własną mocą wstępuje do nieba. Wypełnił dzieło zlecone mu przez Ojca i wraca do Niego. Jednak nie zapomina o tych, których odkupił. Przygotowuje im mieszkanie w niebie.
    Mam nadzieję, że wieczne zbawienie będzie i moim udziałem. Dopomoże mi w tym Matka Najświętsza jeśli będę się strzec każdego grzechu. Polecam także moich zmarłych, aby ich Chrystus jak najszybciej przyjął do niebieskiej ojczyzny.

III Tajemnica Chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.(Dz 2, 2-4)

Kościołem naszym rządzi i kieruje Duch Święty. Im ściślej jesteśmy złączeni z Kościołem, tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego.
    W szczerej modlitwie dziękuję za dary Ducha Świętego. Polecam szczególnie młodzież, aby oświecona łaską Ducha Świętego dobrze odczytała swoje powołanie.
    Niech Maryja umacnia mnie w miłości do Kościoła i w trosce o Jego rozwój.

IV Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie NMP

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.(Ap 12,1)

Dla Maryi nadeszła radosna chwila rozstania się z tym światem. Po zakończeniu życia tu na ziemi została wzięta do nieba ciałem i duszą.
    Maryjo, proszę Cię o najważniejszą łaskę, aby kiedyś połączyć się z Tobą i z Chrystusem w niebie. Aby śmierć moja była szczęśliwa, muszę się do niej przygotować przez całe moje życie. Nie wolno mi odkładać tego na ostatnią chwilę.
    Proszę Cię Maryjo, abyś przybyła do mnie w godzinie śmierci i po tym wygnaniu okazała mi błogosławiony owoc swojego żywota - Jezusa Chrystusa - mojego Pana

V Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie NMP

Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś Chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narody. Tyś wszystko tą ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy.(Jdt 15, 9-10)

Oto nasza Królowa, Pani nieba i ziemi. Ma ona udział w królewskiej chwale swego Syna.
    Maryja, zawsze wierna służebnica Pańska ma wielkie pragnienie, aby wzrastało królestwo Jej Syna.
    Pragnienie Maryi niech będzie moim pragnieniem. W tej tajemnicy polecam ludzi oddalonych od boga i pragnę wyprosić im łaskę nawrócenia oraz wytrwania w dobrym.