Rozważania Tajemnic Bolesnych


I Tajemnica Bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.(Łk 22, 44-45)

Jezus klęczy na modlitwie, a przed Nim grzech wszystkich ludzi, niewdzięczność, niewierność, zdrada. W tę straszną noc wszyscy Go opuścili.
    Za grzechy moje i całej ludzkości Jezus przyjmuje wszystko na siebie. Ale Maryja w tę noc modli się razem za swoim Synem choć na ma Jej z uczniami.
    Ona jedna, wolna od wszelakiego grzechu, będzie mnie zawsze wspomagać, abym za łaską Chrystusa zwyciężył grzech.

II Tajemnica Bolesna - Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.(J 19, 1)

Jezus znosi okropne cierpienia podczas biczowania. Żołnierze nie mają litości, biczami rozrywają najświętsze ciało Zbawiciela. Pokutuje za zmysłowość ludzi, za grzechy nieskromności i nieczystości. On Syn Boży, zrodzony z najczystszej Dziewicy, pozwala skatować swoje niwewinne ciało.
    Proszę Cię Jezu i Twoją Matkę, Niepokalaną Dziewicę, o czystość ciała i duszy. Polecam Ci Jezu dzieci, młodzież i proszę zachowaj ich od zgorszenia, daj łaskę zwycięstwa w trudnościach, w walce o zachowanie skromności.

III Tajemnica Bolesna - Ukoronowanie cierniem

Uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękli przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj Królu Żydowski! przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.(Mt 27, 29-30)

Pan Jezus przyjmuje to wszystko, aby zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się. On jest prawdziwym Królem nieba i ziemi, jest Królem także mojego serca, dlatego Jemu należy się wszelka cześć i uwielbienie. Egoizm i pycha nie dadzą się pogodzić z królestwem Chrystusa.
    Za przyczyną Maryi proszę Cię Jezu o łaskę pokory i posłuszeństwa, jak również łaskę wyrzeczenia i umartwienia.

IV Tajemnica Bolesna - Niesienie krzyża

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.(J 19,17)

Z miłości Chrystus bierze krzyż na ramiona i niesie go na miejsce przeznaczone do egzekucji zbrodniarzy. Na drodze kilka razy upada i tyle razy się podnosi. Maryja pełna macierzyńskiej miłości pierwsza odprawia "Drogę Krzyżową" i cierpi razem z Jezusem.
    I ja muszę iść swoją drogą krzyżową, gdy przyjdą cierpienia i gorycz. Swój krzyż muszę nieść za Zbawicielem, nie mogę się załamywać, ale odważnie, jak Maryja, mam naśladować Chrystusa. Gdy upadnę, Jezu pomóż wstać!

V Tajemnica Bolesna - Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Gdy przyszli na miejsce, zwane "Czaszką", ukrzyżowali Jego i złoczyńców. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha".(Łk 23,33,46)

Na Golgocie Jezus składa za nas w ofierze swoje życie. Wybiła godzina naszego odkupienia. Maryja zjednoczona ze Swoim ukochanym Synem staje się współodkupicielką wszystkich ludzi.
    Tu, pod krzyżem, dziękuję Ci Zbawicielu za Twoją miłość. Będę się starać zachować także wdzięczność i miłość dla kapłanów, rodziców, wychowawców, którzy w szczególny sposób współpracują z Tobą, aby dzieło zbawienia było owocne.
    Polecam Ci Jezu wszystkich Umierających.