Obietnice dla Różańca Św.


     Błogosławiony Alain z La Roche (1428-1475) byt francuskim kapłanem z Zakonu Dominikanów. Przez jakiś czas przebywał w Lille, zaangażował się w dzieło reformy zakonnej. Ale w historii zasłynął nie jako reformator zakonu, ale apostoł modlitwy różańcowej i organizator bractw różańcowych. Im poświęcił znaczną część swojej aktywności oraz kilka zredagowanych przez siebie pism.

Bł. Alan z La Roche otrzymał od Matki Bożej - w objawieniu prywatnym - piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego.

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca, otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy pomniejszy grzechy zwycięży heretyków.
4. Spowoduje, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz, odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności, podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w swej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy odmawiacie Różaniec, będę wspomagała w potrzebach.
13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
14. Odmawiający Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.