Treśc modlitwy


Do odmawiania Koronki możemy użyć zwykłego różańca, pomijając sam początek który w koronce odmawia się nieco w innym układzie

Na początku odmawiamy 1 raz (Ojcze Nasz...) 1 raz (Zdrowaś Maryjo...) i 1 raz (Wierzę w Boga...)


Teraz Zaczynamy Pierwszą Dziesiątkę Koronkową


Odmawiamy na dużym paciorku (Ojcze przedwieczny...).
"Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzech nasze i całego świata."

Na 10 małych paciorkach kolejno na każdym (Dla Jego bolesnej męki...).
"Dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata"


Na zakończenie koronki która składa się z 5 dziesiątek odmawiamy 3 raz (Święty Boże..).
"Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem"

Można Jeszcze dodać (O krwi i wodo...).
"O krwi i wodo któraś wypłyneła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas, Ufam Tobie" i 3 razy "Jezu Ufam Tobie"