Strona główna                                   Proboszczowie Naszej Parafii

Księża Posługujący w Historii Naszej Parafii
Goliszew 1814 - 2021r.
 1. Ks. Perczyński Walenty prob. Złotnicko Goliszewski lata. 1814 - 1854.
 2. 1854 - 1874 brak danych.
 3. Ks. Jan Brożek 1874 - 1882
 4. 1882 - 1912 brak danych
 5. Ks. Brykowski Maciej prob. lata. 1912 - 1936.
 6. Ks. Czapski Tadeusz prob. lata 1936 - 1941.
 7. 1941 - 1947 brak danych.
 8. Ks. dr. Kutowski Jan prob. lata. 1947 - 1961.
 9. Ks. Palka Antoni prob. lata. 1961 - 1967.
 10. Ks. Wolski Jan prob. lata. 1967 - 1970.
 11. Ks. Kaniewski Stefan prob. lata. 1970 - 1978.
 12. Ks. Krzyżanowski Mieczysław prob. lata. 1978 - 1981.
 13. Ks. dr. Musialik Zdzisław prob. lata. 1981 - 1983.
 14. Ks. Szyszkiewicz Bolesław prob. lata. 1983 - 1983.
 15. Ks. kan. Kłaczyński Edward prob. lata. 1983 - 2009
 16. Ks. Walczak Eugeniusz prob. lata. od 2010 13 luty.



Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2021