Strona główna                       Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Rekolekcje Wielkopostne A.D. 2020

     Parafialne Rekolekcje Wielkopostne trwały od poniedziałku 2 marca do środy 4 marca. Nauki rekolekcyjne w czasie pokutnym głosiła nam s. Addolorata ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kaliszu.
     W czasie trwania rekolekcji nauki dla dzieci były prowadzone w szkole a dla dorosłych po każdej wieczornej Mszy św.
     Środa była dniem Sakramentu spowiedzi w tym dniu zarówno dzieci jak i dorośli od godz. 10.00 mogli przystąpić do spowiedzi św. W czasie spowiedzi uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po zakończonej Adoracji odbyła się Droga Krzyżowa przygotowana przez s. Addolorate z uczestnictwem młodzieży.
     Po spowiedzi o godz. 11.00 została odprawiona Msza św. koncelebrowana w której przewodniczył ks. Leon Tomczyk.
     S. Addolorata na zakończenie rekolekcji w swojej nauce przypomniała i podsumowała tematy poprzednich dni a były nimi "Dary Ducha Świętego" o których mówiła w poniedziałek i "Owoce Ducha Świętego" omawiane we wtorek.
     Na koniec ks. Leon Tomczyk podziękował serdecznie s. Addoloracie za głoszone nauki w czasie tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych, również swoje podziękowania s. Addoloracie wyraziły dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii.

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2020