Galeria                                Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Odpust Niepokalanego Poczęcia NMP

     W czwartek 8 grudnia br. odbyły się w naszej parafii uroczystości odpustowe Niepokalanego Poczęcia NMP - połączone z sakramentem spowiedzi.
     Uroczystej koncelebrowanej mszy świętej sprawowanej o godzinie 12.30 przewodniczył ksiądz Jacek Kalferszt – proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Blizanowie. Eucharystia dziękczynno-błagalna była sprawowana między innymi w intencji parafian, jako wynagrodzenie za grzechy całego świata oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
     W homilii odpustowej ks. Jacek nawiązał do postaci św. Bernarda, który zawsze wskazywał na Maryję, jako Tę, która swoim możnym wstawiennictwo może wyprosić nam przebaczenie naszych grzechów.
     We mszy św. odpustowej uczestniczyli księża z okolicznych parafii naszego dekanatu, parafianie i goście.
     Warto uczestniczyć we mszach świętych odpustowych, by doświadczyć bliskości Pana Boga, Który wtedy za pośrednictwem Kościoła Świętego udziela wiernym odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można ofiarować w intencji darowania kar za swoje własne grzechy lub za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.


Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2022