Galeria                                  Aktualności - z życia Parafii i Kościoła

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

     Dnia 11 czerwca 2020 r. nasza wspólnota parafialna uczestniczyła w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jest to szczególny dzień w życiu Chrześcijan. Pan Jezus pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie wychodzi z Świątyni by zobaczyć nas, być wśród nas, przemierzyć z nami drogę do czterech ołtarzy przygotowanych wcześniej przez poszczególne miejscowości z naszej parafii.
     Procesje do przygotowanych ołtarzy przy naszym Kościele wyruszały po każdej mszy św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, i 11,30. Procesjom przewodniczył nasz ks. prob. Eugeniusz Walczak. W uroczystościach udział wzięły: Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, Członkowie i członkinie Róż Różańcowych, Dziewczynki sypiące kwiatki, Ministranci, dzieci i młodzież oraz licznie obecni wierni z poszczególnych miejscowości z naszej parafii.
     Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza.
     Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem).
     Wszystko to za sprawą św. Julianny która urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodziców została oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej zakonnej wspólnoty. Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji mistycznych. Pod ich wpływem, już jako przełożona, wystąpiła do miejscowego biskupa o wprowadzenie święta Bożego Ciała.
     Po raz pierwszy obchodzono to święto w 1247 r. w Liege. Miejscowy archidiakon, Jakub Pantaleon, był szczególnym orędownikiem nabożeństwa do Ciała i Krwi Chrystusa. Kiedy został papieżem, przyjmując imię Urbana IV, wprowadził święto Bożego Ciała jako obowiązujące w całym Kościele.
     W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej, natomiast w Kościele unickim – synod zamojski w 1720 r. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
     Od piątku przez kolejne osiem dni będą odbywały się po Mszy św. procesje z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła. Z godnie z tradycją każdego dnia inne miejscowości naszej parafii będą organizować obsadę procesji. Będzie to wyrazem naszej wiary i wierności tradycji.Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2020