Menu

Liturgia

Sakramenty

Modlitwy

Nabożeństwa

Szkaplerze i MedalikiLicznik odwiedzin:"Jeśli czujesz do kogoś urazę, módl się za niego, a przeszkodzisz się jej rozwijać. Poprzez modlitwę wymażesz z pamięci zło, którego doznałeś. Gdy dojdziesz do miłości i życzliwości do ludzi, z duszy całkowicie znikną wszelkie urazy."Wielki Piątek

     Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godz 15 00. godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z dziećmi na chwilę przed domowym ołtarzykiem. Może to właśnie będzie najbardziej odpowiedni moment, by przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Jeżeli jest to możliwe, warto tego dnia uczestniczyć w parafialnej Drodze Krzyżowej. W domu wyeksponujmy krzyż na białym obrusie w centralnym miejscu. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki, magnetofony, telewizory czy komputery. Możemy też słuchać z magnetofonu muzykę wielkopostną, już dziś dostępna szeroko w sprzedaży.    więcej »Niedziela Palmowa

     W tym roku przypadła 13 kwietnia. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.   więcej »Rekolekcje Wielkopostne 2014

     Dnia 5 marca w Popielec rozpoczęły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje trwały od 5 do 9 marca A.D. 2014.
     Rekolekcje prowadził o. Przemysław Ilski - Redemptorysta ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.
     Od środy do piątku w rekolekcjach bardzo licznie uczestniczyły dzieci szkół podstawowych naszej parafii. Na koniec dzieci przygotowały podziękowania dla o. Przemysława za trud włożony w głoszenie rekolekcji.   więcej »Pielgrzymka Ministrantów do Rzymu

     Dnia 04.03.2014 roku o godz. 12 : 00 z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka do Rzymu. Pielgrzymka ta liczyła 26 osób, w tym 16 ministrantów, 4 dziewczynki i 5 pań.
     Organizatorem jak również przewodnikiem był nasz proboszcz ks. Eugeniusz Walczak.
     Pierwszym etapem podróży był dojazd do Lotniska w Poznaniu o godz. 17:15 wylecieliśmy samolotem wprost na lotnisko Campino w Rzymie . Lot przebiegł spokojnie ciekawie i z wrażeniami. Na miejscu byliśmy o godz. 19:15 skąd pojechaliśmy autobusem do pensjonatu u Sióstr Felicjanek gdzie zatrzymaliśmy się na najbliższe 3 dni.   więcej »Liturgia
Niedziela Palmowa

13.04.2014

I czytanie:
   Iz 50,4-7
Psalm responsoryjny:
   Ps 22,8-9.17-20.23-24
II czytanie:
   Flp 2,6-11
Aklamacja przed Ewa.:
   Flp 2,8-9
Ewangelia:
   Mt 27,11-54
Newsy!Odpusty w ParafiiKontakt

Parafia p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP
Goliszew 77, 62-817 Żelazków
Ks. mgr. Eugeniusz Walczak
tel.: 627691043
tel. kom.: 602150025

Konto Bankowe:
55 8404 0006 2003 0010 2632 0001


Wpłaty indiwidualne z dopiskiem:
"Na cele kultu religijnego"Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2014