Menu

Liturgia

Sakramenty

Modlitwy

Nabożeństwa

Szkaplerze i MedalikiDarmowe aliasy i liczniki"Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas zbawić bez nas"


Odpust - Św. Rozalii

     W tym roku odpust św. Rozalii przypadł na niedzielę 4 września, sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Bogumił Kempa - Oficjał Sądu Duchownego w Kaliszu.
     W uroczystościach odpustowych uczestniczyli księży z okolicznych parafii naszego Dekanatu, były też dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii którym w czasie mszy św. Ksiądz Bogumił pobłogosławił przyniesione plecaki i ich zawartość.    więcej »
Dziękczynienie za zbiory

     W niedzielę 21 sierpnia 2016 r., na Mszy św. o godz. 11.00, sprawowanej przez ks. prob. Eugeniusz Walczaka nasza wspólnota parafialna składała dziękczynienie za tegoroczne plony.
     Na Mszy św. dziękczynnej nie zabrakło wieńców dożynkowych - owoców tegorocznych zbiorów, które przygotowali mieszkańcy poszczególnych wsi należących do naszej parafii, aby złożyć je przed ołtarzem.
     Po homilii ks. proboszcz pobłogosławił ...   więcej »
Zakończono Renowację Chrzcielnicy

     W roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w naszym kościele została odnowiona zabytkowa drewniana chrzcielnica z 1839 rok. Obecnie chrzcielnica gdy wchodzimy do kościoła ustawiona jest z prawej strony prezbiterium przy ołtarzu bocznym św. Piotra z Alkantary.
     Prace konserwatorskie objęły renowację powierzchni złoconych, uzupełnienie ubytków, naprawy uszkodzeń, pomalowanie i odnowienie ...    więcej »
Błogosławieństwo Pojazdów

     W sobotę 23 lipca na po Mszy św. o godz. 16.00 i 18.00 oraz w niedzielę 24 lipca 2016 roku po Mszach św. o godz. 9.00 i 11.00 w czasie gdy wspominamy patrona kierowców św. Krzysztofa jak co roku uroczyście przed kościołem odbyło się poświęcenie naszych pojazdów.
     Poświęcenie pojazdów jest wyrazem naszej wiary w opiekę św. Krzysztofa podczas podróży. Każdy kierowca otrzymał obrazek w kształcie ryby na którym umieszczona jest modlitwa do św. Krzysztofa.   więcej »
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

     Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza.
     Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem).    więcej »
Pierwsza Komunia Święta - 2016

     Dnia 08 maja 2016 r. w naszym kościele parafialnym na Mszy św. Koncelebrowanej o godz. 10 30, dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z naszej parafii przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej. Wcześniej dzieci brały udział w przygotowaniach w szkole i w parafii, aby godnie i świadomie przeżyć ten jeden z najważniejszych momentów w życiu chrześcijanina.
     Przygotowania te prowadził nasz ks. proboszcz Eugeniusz Walczak wraz z panią ....   więcej »
XXVI Niedziela
Zwykła

25.09.2016

I czytanie:
   Am 6,1a.4-7
Psalm responsoryjny:
   Ps 146,6-10
II czytanie:
   1Tm 6,11-16
Aklamacja przed Ewa.:
   2Kor 8,9
Ewangelia:
   Łk 16,19-31

Parafia
Odpusty w Parafii

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP - Goliszew 2008 - 2016